Protectia datelor

Serviciul nostru, Relații cu Clienții vă stă la dispoziție, pentru orice întrebare pe care o aveți la adresa noastră.

FIRMA:

Drepturi de autor:

Conținutul și structura paginii web eurohornar.ro sunt protejate de drepturile de autor. Reproducerea informațiilor sau a datelor, în special utilizarea de texte, de părți din text sau de imagini necesită consimțământul prealabil al editorilor. SRL nu își asumă nicio responsabilitate pentru actualitatea, corectitudinea, integritatea sau calitatea informațiilor furnizate. Acțiuni de răspundere civilă față de SRL , referitoare la materialele sau la forma ideală de obținere a acestora, cauzate de folosirea sau abuzul deorice informaţii furnizate, prin utilizarea de informaţii incorecte sauincomplete sunt excluse, cu excepția cazului în care SRL neagă orice intenție sau neglijență gravă. SRL are posibilitatea de a influența în terță parte conținutul paginii. Prin referire directă sau indirectă la paginile de internet externe (link-uri), SRL. disociază conținutul acestor pagini de internet externe. Conținutul site-urilor externe, care indică prin intermediul unor link-uri către industria de retail SRL, nu reflectă opinia SRL, ci servesc informării și expunerii legale a acestora. SRL nu se face răspunzător de conținutul paginilor externe, la care se referă mai sus. Responsabilitatea revine exclusiv furnizorului de acel conținut.